Anställd
- Som anställd i Skillingeudd blir Du medarbetare i ett arbetslag
   som är mycket kompetent.
- Du får möjlighet att göra Din röst hörd och vi försöker att tillvarata olika önskemål.
- Du arbetar hel/deltid och kan få alternativa anställningsformer.
- Vi träffas ofta och har trevligt.
- Önskemål angående arbetsplats, arbetstid och fortbildning tas tacksamt emot.


Kort sagt, vi vill att Du ska få en ökad LIVSKVALITET genom att du arbetar med oss!