Skillingeudd är ett vårdbolag som vill medverka till höjd Livskvalitet:

1. Företagshälsovård - Vi kollar mer än bara pulsen på medarbetarna. Vårt mål är människans välbefinnande ur ett professionellt helhetsperspektiv. Att få kontroll över hela hälsoläget på företaget blir allt viktigare i takt med att konkurrensen hårdnar. Frisk personal visar sig genom ett positivt resultat i ert bokslut. Våra yrkeskompetenser hjälper företaget att höja hälsomedvetandet. Vi är även samarbetsresursen som erbjuder kompetenser såsom leg psykoterapeut, leg psykolog, Ergonom/leg. sjukgymnast, leg logoped, leg arbetsterapeut och arbetsmiljöingenjör.

2. Hälsokontroll för privatpersoner – Få en överblick över Ditt hälsotillstånd och ge dig själv bästa förutsättningarna för att må bra och öka ditt välbefinnande både fysiskt och psykiskt.

3. Personaluthyrning vid arbetstoppar och ledighet. Skillingeudd tillhandahåller kompetent hälso och sjukvårdpersonal Som exempel kan nämnas erfarna sjuksköterskor som ger service till privat sektor, landsting, kommun.
Kompetens i form av MAS. (med. ansvarig sjuksköterska) finns i företaget Servar idag ett flertal boenden. Leg. Sjukgymnast till äldreomsorgen, Elevhälsoteam till våra skolor ( Skolsköterska, Kurator, Psyklog och Skolläkare )
Referenser till ovanstående erhålles efter önskemål!

4. Utbildning inom Livskompetensområde (t.ex. Hälsa, livskvalitet, stress, första hjälpen, ant., etc.) Flertalet av utbildningarna är upplagda efter konceptet föreläsning, grupparbete och övning.

5. Rekrytering av personal Främst inom sektorn Hälsa och sjukvård. Skillingeudd hjälper Dig att hitta kompetenta medarbetare på alla nivåer med hjälp av mångårig erfarenhet av rekrytering och ett stort kontaktnät.

Skillingeudd vill vara ett företag som visar engagemang för mänskliga rättigheter och som verkar för ett bättre samhälle. Skillingeudd arbetar för ökad Livskvalitet hos såväl kund som anställd och vi har därför bestämt oss för att stödja SOS barnbyar som arbetar mot samma mål.

Verksamhetschef: Gunilla Wolinder
Sjövägen, Skillingeudd
736 92 Kungsör
org.nr: 556362-9517
Tel: 0227-136 09
Fax: 0227-15 00 01
Mobil: 0709-56 88 35
gunilla@skillingeudd.se