Utbildning
Skillingeudd vill förmedla kunskaper inom livskompetensområdet och sätter en ära i att anpassa utbildningen till aktuell grupp.

Utbildningar inom livskompetens och arbetsmiljö
Kurserna är som regel utformade efter konceptet föreläsningar, grupparbete och övningar. Undantaget är utbildningar för mycket stora grupper då upplägget blir ett annat.


Kurslängd: 3 gånger á 60 min. Gruppstorlek: 20-25 personer.

Exempel på ämnen:
. Hälsa - livskvalitet - helhetssyn
. Salutogent arbetssätt - att ta vara på det friska
. Självkänsla - självförtroende - självtillit
. Stress och stresshantering
. Etik och moral
. Föräldrakraft
. Att sätta gränser
. Samtalsmetodik
. Mobbning - konfliktlösning
. När livet gör oss illa t.ex:
- kris och krishantering · sorg · utbrändhet · depression
. Hjärt- och lungräddning

Vi kan även ordna heldagsutbildning och enbart föreläsning för större grupper!

Begär gärna en offert om du är intresserad av en utbildning.