Asfaltering av Granlidsvägen

Detta kommer ske i slutet på maj eller början på juni, alltså framflyttat lite.

Arbetet måste synkas med övriga saker som ska göras