Årsavgift 2020

Det är vi själva som ansvarar för att göra föreningens verksamhet meningsfull och det bygger på att alla solidariskt är medlemmar och betalar årsavgiften.

På grund av inställt Beslutande Årsmöte kommer ingen avgift för perioden Maj 2020 – Maj 2021 att tas ut.

Belopp som redan har inbetalats kommer respektive medlem att ha till godo inför nästkommande period.

Styrelsen kommer att göra en budget och aktivitetsplan för verksamhetsåret. Om Du har frågor/förslag så är Du välkommen att ställa dom till någon i styrelsen.

Vad får vi för årsavgiften?

 • En aktiv intresseförening som bör kunna ta tillvara på de i området boendes intressen.
 • Enhetlig kommunikation med Kommunen.
 • Kanal där Kommunen informerar Husföreningen om kommande projekt/åtgärder.
 • Involvera de nya områdena och förbättra sammanhållningen.
 • Forum för att t ex rekommendera duktiga hantverkare och kanske även varna för mindre duktiga.
 • Utnyttjande av boulebanan som är renoverad i år.
 • Årlig städdag med gemensam grillning.
 • Vård av gemensamma områden.
 • Forum för att lösa eventuella diskussioner mellan grannar.
 • Etablera en Hemsida samt ev. utveckla Facebooksidan.
 • Grannsamverkan där vi gärna tar emot fler medlemmar.
 • Sist men inte minst: Midsommarfirandet på Ängen (vid Sandviksvägen).

Vad önskar Du av föreningen?

Synpunkter och önskemål välkomnas!