Årsavgift 2020

Det är vi själva som ansvarar för att göra föreningens verksamhet meningsfull och det bygger på att alla solidariskt är medlemmar och betalar årsavgiften.

På grund av inställt Beslutande Årsmöte kommer ingen avgift för perioden Maj 2020 – Maj 2021 att tas ut.

Belopp som redan har inbetalats kommer respektive medlem att ha till godo inför nästkommande period.

Vad får vi för årsavgiften?

  • Förhoppningsvis ett trevligt café i Paviljongen vid badet.
  • En aktiv intresseföreningen som bör kunna ta tillvara på de i området boendes intressen.
  • Enhetlig kommunikation med Kommunen.
  • Kanal där Kommunen informerar Husföreningen om kommande projekt/åtgärder.
  • Involvera de nya områdena och förbättra sammanhållningen.
  • Utnyttjande av boulebanan.
  • Årlig städdag med gemensam grillning.
  • Vård av gemensamma områden.
  • Grannverksamhet där vi gärna tar emot fler medlemmar.
  • Sist men inte minst: Midsommarfirandet på Ängen (vid Sandviksvägen)

Vad önskar Du av föreningen?

Synpunkter och önskemål välkomnas