Välkommen till Skillingeudds Intresseförening

Skillingeudds intresseförening är en ideell sammanslutning. Föreningen har till uppgift att bevaka medlemmarnas intressen för området samt att medverka till att området blir i rekreationssynpunkt väl planerat och väl skött. Verksamhetsområdet är bostadsområdet Skillingeudd.

Aktuellt

Årsavgift 2022

Det är vi själva som ansvarar för att göra föreningens verksamhet meningsfull och det bygger på att alla solidariskt är medlemmar och betalar årsavgiften.

Medlemsavgiften för verksamhetsåret är beslutad av Årsmötet till 200 kronor per fastighet.
Glöm inte att ange namn och adress så att vi ser vem det är som har betalt.

Årsavgiften för 2023 beslutas på årsmötet den 13/5-2023. Erlagd årsavgift för 2022 gäller för att ha rösträtt på årsmötet.

Swish 123 062 14 41

Bankgiro 5668-3303

Vad får vi för årsavgiften?

  • En aktiv intresseföreningen som bör kunna ta tillvara på de i området boendes intressen.
  • Enhetlig kommunikation med Kommunen.
  • Kanal där Kommunen informerar föreningen om kommande projekt/åtgärder.
  • Involvera de nya områdena och förbättra sammanhållningen.
  • Nyttjande av boulebanan.
  • Årlig städdag med gemensam grillning.
  • Vård av gemensamma områden.
  • Grannverksamhet där vi gärna tar emot fler medlemmar.
  • Sist men inte minst: Midsommarfirandet på Ängen (vid Sandviksvägen)

Vad önskar Du av föreningen?

Synpunkter och önskemål välkomnas Styrelsen