Välkommen till Skillingeudds Intresseförening

Aktuellt

 • Städdag 24 september
  Den 24 september är det åter dags för Skillingeudds Intresseförenings årliga städdag. Utgå ifrån ert område och städa av ytorna ner mot Midsommarängen. Väl där bjuder föreningen på korv och dryck. Välkomna!
 • Kungsörs kommun ansvarar för uthyrning av Skillingepaviljongen
  Numera är det Kungsörs kommun som hanterar uthyrningen av Skillingepaviljongen.Mer information hittar du på kommunens hemsida.
 • Skillingeudds Intresseförening kallar sina medlemmar till årsmöte
  Tid: Lördag 14/5 kl 15.00Plats: Skillingepaviljongen Kaffe och mingel!Välkommen önskar styrelsen
 • Träff ang Vildsvinen
  Den 20/2 kl 15 träffas vi vid Paviljongen för att dela upp oss i grupper och gå runt och skrämma vildsvinen
 • VILDSVINEN
  Information i frågan efter möte med kommunen. Kontaktperson i denna fråga är Gunilla Wollinder, ordförande i föreningenAnsvaret för denna fråga har tekniska chefen Rune Larsen gemensamt med kommunjägaren Krister Axelsson Kan kommunen stå för lås alternativt lås för våra sopor? Svar: Nej, det är varje fastighetsägares ansvar att ta hand om sina sopor Jakt i …

Årsavgift 2022

Det är vi själva som ansvarar för att göra föreningens verksamhet meningsfull och det bygger på att alla solidariskt är medlemmar och betalar årsavgiften.

Medlemsavgiften för verksamhetsåret är beslutad av Årsmötet till 200 kronor per fastighet.
Avgiften betalas senast 2022-06-30. V.v ange ref. namn alt adress

Swish 123 062 14 41

Bankgiro 5668-3303

Belopp som redan har inbetalats kommer respektive medlem att ha till godo inför nästkommande period.

Vad får vi för årsavgiften?

 • En aktiv intresseföreningen som bör kunna ta tillvara på de i området boendes intressen.
 • Enhetlig kommunikation med Kommunen.
 • Kanal där Kommunen informerar föreningen om kommande projekt/åtgärder.
 • Involvera de nya områdena och förbättra sammanhållningen.
 • Nyttjande av boulebanan.
 • Årlig städdag med gemensam grillning.
 • Vård av gemensamma områden.
 • Grannverksamhet där vi gärna tar emot fler medlemmar.
 • Sist men inte minst: Midsommarfirandet på Ängen (vid Sandviksvägen)

Vad önskar Du av föreningen?

Synpunkter och önskemål välkomnas