Välkommen till Skillingeudds Intresseförening

Skillingeudds intresseförening är en ideell sammanslutning. Föreningen har till uppgift att bevaka medlemmarnas intressen för området samt att medverka till att området blir i rekreationssynpunkt väl planerat och väl skött. Verksamhetsområdet är bostadsområdet Skillingeudd.

Aktuellt

 • Valborg och årsmöte
  Festkommittén är nu i full gång med planering inför Valborg och letar nu kördeltagare för att hinna öva inför Valborg. Vi kommer att hålla till vid Skillingebadet och ha tillgång till paviljongen. Start kl 18 och det kommer att grillas korv som föreningen bjuder på. Välkomna! Styrelsen har under året varit aktiv i flera frågor …
 • Styrelsen och festkommittén har planerat…
  Den 21 januari samlades styrelsen och festkommittén för att planera år 2024. Vi var eniga i att föreningens huvudsyfte är att skapa en vi-känsla för vårt område genom ett antal aktiviteter, men också att samverka främst med kommunen för att fortsätta förbättra vårt område. Valborgsaktiviteten har börjat planeras och mer information om den kommer framöver, …
 • Vildsvinsjakt och lustgas
  På lördag den 11 november kommer, som de flesta nu borde ha fått kännedom, att vara jakt på vildsvin igen. De kommer påbörja jakten kl 09:00 och det kommer att vara jaktlag med lösspringande hundar. De beräknar vara klara under lördagsdygnet. Vi önskar dem lycka till! Fredrik Lorich berättar att de senaste 12 månaderna har …
 • Uppdaterat från styrelsen
  Vi hade styrelsemöte den 2 oktober. Vi kunde glädjande konstatera att vi nu är över 80 betalande medlemmar, vilket gör att vår röst gentemot kommunen är ännu starkare. Om det blir en bra is-vinter kan vi (styrelsen eller festkommittén) med lite kortare varsel tänka sig att arrangera en vinteraktivitet med Skillingepaviljongen som värmestuga. Därefter börjar …
 • Uppdaterat från styrelsen
  Vildsvinen börjar visa sig allt oftare igen i vårt område. Med tanke på utbrottet av afrikanska svinpesten är det nog viktigare än någonsin att vi alla hjälps åt att rapportera vart vi har observerat dem. Vi kan även göra felanmälningar från andra fel. Exempelvis blev det översvämning vid Sandviksvägen 31 som felanmäldes och de kom …

Årsavgift 2023

Det är vi själva som ansvarar för att göra föreningens verksamhet meningsfull och det bygger på att alla solidariskt är medlemmar och betalar årsavgiften.

Medlemsavgiften för verksamhetsåret är beslutad av Årsmötet 13/5-23 till 100 kronor per fastighet.
Glöm inte att ange namn och adress så att vi ser vem det är som har betalt.

Betalas senast 2023-06-30

Swish 123 062 14 41

Bankgiro 5668-3303

Vad får vi för årsavgiften?

 • En aktiv intresseföreningen som bör kunna ta tillvara på de i området boendes intressen.
 • Enhetlig kommunikation med Kommunen.
 • Kanal där Kommunen informerar föreningen om kommande projekt/åtgärder.
 • Involvera de nya områdena och förbättra sammanhållningen.
 • Nyttjande av boulebanan.
 • Årlig städdag med gemensam grillning.
 • Vård av gemensamma områden.
 • Grannverksamhet där vi gärna tar emot fler medlemmar.
 • Sist men inte minst: Midsommarfirandet på Ängen (vid Sandviksvägen)

Vad önskar Du av föreningen?

Synpunkter och önskemål välkomnas Styrelsen