Välkommen till Skillingeudds Intresseförening

 • 🍻🍷PUBKVÄLL den 9/7 kl 19🍻🍷
  Inbjudan vänder sig till medlemmar i Skillingeudds Intresseförening Vi smyger igång vår första pubkväll. Tanken är att ha de 2:a och 4:e fredagen varje månad juli- sept Om ni anmäler er till den första får ni avvakta om plats finns på de andra Vi tar in 40 st varje gång Ni måste anmäla er: Detta

En fin chans för oss alla i Skillinge! Och Kungsör!

Som alla medlemmar säkert känner till har vi idag ett gott och nära samarbete med Kungsörs Kommuns olika avdelningar och nivåer. Såväl med tjänstemännen som med politikerna. Kommunen har sedan man lyckades köpa tillbaka Paviljongen vid badet i Skillingeudd beslutat att renovera densamma.

Planen är att den skall vara färdig till sommaren 2021

De har då också haft vänligheten att erbjuda Skillingeudds Intresseförening att på ena eller andra viset bli delaktiga i den verksamhet som man skulle kunna skapa där.

Vi utgår från ett vitt papper. Det kan bli servering, Bygdegård, Möteslokal, Uthyrning för olika sammankomster etc etc. Avsikten är att 2021 ska bli ett provår med start i maj/juni som sedan utvärderas avseende framtiden.

Aktuellt

Årsavgift 2021

Det är vi själva som ansvarar för att göra föreningens verksamhet meningsfull och det bygger på att alla solidariskt är medlemmar och betalar årsavgiften.

Medlemsavgiften för verksamhetsåret är beslutad av Årsmötet till 200 kronor per fastighet.
Avgiften betalas senast 2021-06-30. V.v ange ref. namn alt adress

Swish 123 062 14 41

Bankgiro 5668-3303
OBS! Nytt bankgiro

Belopp som redan har inbetalats kommer respektive medlem att ha till godo inför nästkommande period.

Vad får vi för årsavgiften?

 • Förhoppningsvis ett trevligt café i Paviljongen vid badet.
 • En aktiv intresseföreningen som bör kunna ta tillvara på de i området boendes intressen.
 • Enhetlig kommunikation med Kommunen.
 • Kanal där Kommunen informerar Husföreningen om kommande projekt/åtgärder.
 • Involvera de nya områdena och förbättra sammanhållningen.
 • Utnyttjande av boulebanan.
 • Årlig städdag med gemensam grillning.
 • Vård av gemensamma områden.
 • Grannverksamhet där vi gärna tar emot fler medlemmar.
 • Sist men inte minst: Midsommarfirandet på Ängen (vid Sandviksvägen)

Vad önskar Du av föreningen?

Synpunkter och önskemål välkomnas