Sjögull

Bekämpning av och information om Sjögull pågar ständigt i samarbete med Kungsör Kommun och Länsstyrelsen. Kommunen har tillverkat skyltarna och de är utlagda av Sjögullskomitten bestående av Thomas Andersson och Bo Hallgren

Uppdateringar