Sjögull

Bekämpning av och information om Sjögull pågar ständigt i samarbete med Kungsör Kommun och Länsstyrelsen. Kommunen har tillverkat varningsskyltar som varnar sjöfarare för att kra genom bestånden. Sjögullskomitten bestående av Bo Hallgren och Niklas Sandberg står i tät förbindelse med bland annat kommunen och länsstyrelsens ansvariga för bekämpningen. Var och en kan vara med och rapportera ev nya bestånd – gärna till styrelsen som kollar upp och tar frågan vidare med kommunen och länsstyrelsen.

Uppdateringar