Skillingepaviljongen

Vår förening stod som hyrestagare under 2021. Vi kontrakterade en entreprenör som bedrev caféverksamhet under sommarmånaderna 2021.

Trots att styrelsen har lagt ner mycket tid med Paviljongen och dess verksamhet så blir det tyvärr ingen fortsättning under 2022. Föreningen och kommunen har inte kunnat enas om ett nytt avtal då entreprenör fortfarande saknas.

Inlägg gällande Paviljongen