Årsmöte 2022

Årsmötet genomfördes 14 maj i Skillingepaviljongen. Stadgarna reviderades och styrelsen omvaldes. Vi avtackade Gunilla Wolinder som avgick som ordförande. Ny ordförande blev Anna Östmark. Styrelsen hade efter årsmötet en vakant plats i styrelsen.