Städdag 24 september

Den 24 september är det åter dags för Skillingeudds Intresseförenings årliga städdag. Utgå ifrån ert område och städa av ytorna ner mot Midsommarängen.

Väl där bjuder föreningen på korv och dryck.

Välkomna!

VILDSVINEN

Information i frågan efter möte med kommunen. Kontaktperson i denna fråga är Gunilla Wollinder, ordförande i föreningen
Ansvaret för denna fråga har tekniska chefen Rune Larsen gemensamt med kommunjägaren Krister Axelsson

 1. Kan kommunen stå för lås alternativt lås för våra sopor?
  Svar: Nej, det är varje fastighetsägares ansvar att ta hand om sina sopor
 2. Jakt i detaljplanerat område? Svar: Endast aktuellt vid risk för ”liv”
 3. Fullmakt till kommunjägaren att jaga från privat tomt. Svar: Inte i nuläget
 4. Vem har ansvar för marken runt huset? Svar: Alltid fastighetsägaren
 5. Dialog med boende? Svar: Denna dialog kommer att ske på kommunens hemsida
 6. Jaktregler Svar: Dessa begränsar jakten, bestäms av länsstyrelsen

Övrigt: Grisarna äter nu vid åtel platsen och på så sätt kan det bli lättare att att hitta vid jakt

Ovanstående är de som gäller i nuläget för våra tjänstemän, detta kan naturligtvis komma att ändras om situationen så kräver

Husmoderstips:

 • Parfym på tyglappar
 • Urin
 • Grovmalen svartpeppar
 • Revira

Äntligen!

Efter mycket bök och stök – så är paviljongen åter i Kommunens ägo.

Nu ser vi fram emot att paviljongen rustas upp, då föregående ägare har lämnat mycket att önska – gällande underhåll av fastigheten.