Kallelse årsmöte

Då är det dags för årsmöte igen. Den 18 maj, kl 15 i Skillingepaviljongen.

Först kommer Fredrik Lorich för att diskutera vildsvinsfrågan med oss som fortsätter att plåga oss innan vi påbörjar årsmötesförhandlingarna. Föreningen är starkare än någonsin och vi har också utökat föreningsaktiviteten under året med flera medborgarförslag till kommunen och införandet av Valborg som blev mycket lyckat. Framåt är ambitionen att fortsätta samverka med kommunen, men Festkommittén planerar nu efter den lyckade Valborgskvällen att få till en aktivitet i december med jultema och körsång. Vi behöver förstärka valberedningen i år med 1-2 personer till så den som är sugen på ett tämligen lätt arbete, men med lite mer insyn i föreningsarbetet kan det vara en utmärkt roll att ta. I årets förslag blir styrelsen utökad med två personer – Andreas Deck och Jenny Berry. Jenny är också ny medlem i festkommittén och blir en bra länk mellan styrelsen och festkommittén. Andreas är mer inriktad mot intressepolitiska frågor för området.

Valborg och årsmöte

Festkommittén är nu i full gång med planering inför Valborg och letar nu kördeltagare för att hinna öva inför Valborg. Vi kommer att hålla till vid Skillingebadet och ha tillgång till paviljongen. Start kl 18 och det kommer att grillas korv som föreningen bjuder på. Välkomna!

Styrelsen har under året varit aktiv i flera frågor och skickat in flertalet medborgarförslag utöver den aktiva dialog vi har med kommunen. Vi har även bevakat att man bygger den utlovade lekplatsen, vilket kommer att ske i år. Hjärtstartare finns på plats, men trots att vi försökt förhindra det är den placerad inomhus och vi håller på att bearbeta kommunen att flytta ut den så den blir tillgänglig om den skulle behövas. Vi har önskat fler papperskorgar och sittbänkar vid badet och längs gångvägen. Precis nu har vi skickat in om asfaltering av Sjövägen.

Vildsvinsfrågan är såklart viktig och vi försöker förmedla information mellan kommun och boende, men vi är helt enigt med alla boende om att det är frustrerande att se att de tycks inte minska i antal trots allas insatser. Just nu är det ekollon och annat gott på barmarken som lockar in dem i vårt område. Dessutom får inte jägarna ha sina hundar lösa vilket försvårar jaktmöjligheterna.

Slutligen börjar styrelsen planera för årsmötet som kommer att bli den 18/5 kl 15 vid paviljongen. Vi har förslag på teman och har bjudit in ett par föreläsare, men i skrivande stund är det ännu inte klart.

Styrelsen och festkommittén har planerat…

Den 21 januari samlades styrelsen och festkommittén för att planera år 2024. Vi var eniga i att föreningens huvudsyfte är att skapa en vi-känsla för vårt område genom ett antal aktiviteter, men också att samverka främst med kommunen för att fortsätta förbättra vårt område. Valborgsaktiviteten har börjat planeras och mer information om den kommer framöver, men reservera gärna tisdag den 30/4 kl 18 för en gemensam samkväm med brasa och körsång. Den som är intresserad av körsången kan höra av sig till Jenny Berry (kontakta undertecknad så kan jag förmedla kontakten). Vi pratade även om att få till en aktivitet den 1 december av modellen Christmas Carol och självklart Midsommar på ängen. Styrelsen ordnar med årsmötet 18/5 kl 15 samt Grill- och städdagen den 15/9 kl 11-13.

Övriga rapporter är att vi har regelbunden kontakt med kommunen i flera frågor. Vildsvinsfrågan såklart, men vi är inte heller nöjda med att hjärtstartaren blev placerad inomhus i Skillingepaviljongen för då är den nästan aldrig tillgänglig om den skulle behövas. Vi har efterlyst hur det går med lekplatsen samt skickat in medborgarförslag på fler parkbänkar och papperskorgar – både vid badet, men även vid gångvägen. Vidare jobbar vi vidare med asfaltering av Sjövägen där vi kommer att skicka in ett medborgarförslag.

Till årsmötet har vi för avsikt att få en representant för Polisen att komma och prata om Grannsamverkan.

Vildsvinsjakt och lustgas

På lördag den 11 november kommer, som de flesta nu borde ha fått kännedom, att vara jakt på vildsvin igen. De kommer påbörja jakten kl 09:00 och det kommer att vara jaktlag med lösspringande hundar. De beräknar vara klara under lördagsdygnet. Vi önskar dem lycka till! Fredrik Lorich berättar att de senaste 12 månaderna har minst 70-80 stycken vildsvin skjutits av i området som sträcker sig från Kungsör till länsgränsen och mellan E20 och Mälaren. Verkligen bra jobbat av jägarna som gör detta utan någon ersättning och på sin fritid! Jägarna har stor förhoppning om att kunna störa vildsvinen ytterligare under denna vintersäsong så vi kan få ner stammen och skadorna som de lämnar efter sig.

Vi har blivit varse om att det hittats gasbehållare som det står ”fast gas” på i vårt område. Det är lustgas. Tyvärr är det inte olagligt att sälja men kan ge permanenta hjärn- och nervskador. Jag bifogar en länk till Haninge kommun som sammanställt information på ett enkelt sätt: Om lustgas – Haninge kommun. Vi i styrelsen vill gärna få fortsatt information ifall det dyker upp fler flaskor för då ska vi fortsätta dialogen vi har med polisen. I nuläget känner polisen till att det förekommit lustgasanvändning i begränsad omfattning i Västra Mälardalen, men att det är ett stort problem i storstäderna. De märker också att det är ett växande problem.

Uppdaterat från styrelsen

Vi hade styrelsemöte den 2 oktober.
Vi kunde glädjande konstatera att vi nu är över 80 betalande medlemmar, vilket gör att vår röst gentemot kommunen är ännu starkare.
Om det blir en bra is-vinter kan vi (styrelsen eller festkommittén) med lite kortare varsel tänka sig att arrangera en vinteraktivitet med Skillingepaviljongen som värmestuga. Därefter börjar det bli dags att planera Valborgsaktiviteten.
Vi har framfört önskemål till kommunen om fler bänkar, både på bryggan och längs gångvägen. Vidare har vi önskat fler papperskorgar framförallt nere vid badet. Hjärtstartaren är nu på plats, men har placerats inomhus i Skillingepaviljonen så den kommer troligen inte vara tillgänglig ifall man skulle behöva den. Vi kommer att stöta på kommunen om att den flyttas utomhus. Vi kan konstatera att området nu blivit klippt både av Bengt på uppdrag av föreningen och av kommunen som klipper av de allmänna ytorna. Det blir genast ett trevligare område. Önskemål är framfört om att ett område nere på Sandviksvägen sockså blir klippt för att bli mindre attraktivt för vildsvinen.
Frågan om Grannsamverkan är lyft och vi ska försöka få lite klarhet av vår närpolis om appen som finns är något vi ska försöka ansluta oss till. Grannsamverkan är ett tema vi ev kommer att lyfta på årsmötet som informationspunkt.
Vildsvinen har börjat visa sig igen och gäckar både vårt område, Torpa och jägarna. Som det verkar nu tycks de fram och åter mellan Torpa och Skillinge. En större mängd smågrisar har lagts ned i Torpa och det har noterats färre smågrisar i vårt område. Dock ställer några större galtar till stora besvär i vårt område, men kommunjägaren hälsar att dem lever på utmätt tid. Kommunen ökar nu trycket på att reducera antalet vildsvin och man håller på att arbeta fram en ny plan tillsammans med berörda.
Generellt upplever vi i styrelsen att när vi framför våra önskemål lyssnar kommunen på dem och i möjligaste mån genomför de också de insatser vi efterlyst. Vi kan också konstatera att Tips%Trixa-appen fungerar mycket bra. De frågor som vi inte kunnat få ett svar på på en gång har vi bevakat.
Slutligen vill jag skicka med en efterlysning av fler som vill hjälpa festkommittén med en eller flera aktiviteter. Hör gärna av er till mig så förmedlar jag kontakten.
/vid tangenterna Anna Östmark, ordförande

Uppdaterat från styrelsen

Vildsvinen börjar visa sig allt oftare igen i vårt område. Med tanke på utbrottet av afrikanska svinpesten är det nog viktigare än någonsin att vi alla hjälps åt att rapportera vart vi har observerat dem. Vi kan även göra felanmälningar från andra fel. Exempelvis blev det översvämning vid Sandviksvägen 31 som felanmäldes och de kom och åtgärdade det redan samma dag. Även lagning av hål i vägen vet vi av erfarenhet har hanterats relativt snabbt.

Appen kan laddas ned från denna sida: Ny app för felanmälan – Kungsörs kommun (kungsor.se)

Vi har framfört önskemål om fler bänkar i området – bland annat på bryggan och längs cykelvägen. Vi har även upprepat vårt önskemål om fler papperskorgar nere vid Skillingebadet.

I år kommer Grill och städdagen vara vid Skillingepaviljongen och vi har fått ok från Götlunda glass. Vi kan då också titta närmare på hur hjärtstartaren är placerad och hur det fungerar.

Sjögullet försvinner, men inte vildsvinen.

Bo Hallgren, som ofta är ute och besiktar sjögullet, har konstaterat att sjögullet har dött. Fredrik Lorich, Kungsörs kommun har tillsammans med Carina Tennfors, Länsstyrelsen varit ute på en lång båttur i Arbogaån nästan ända till Arboga. De kunde konstatera att 90-95 % av allt sjögull har dött ut. Flera sjok har flutit iväg österut. Även här i västra Galten dör sjögullet. Varför det har blivit så vet vi inte idag, men kontakter har tagits med SLU där forskare visat intresse att studera vidare. En spekulering är om en särskild svamp infekterat sjögullet, något som studerats på sjögull i USA.

Under sommaren är vi flera i området som uppmärksammat vildsvin inne i bostadsområdena. Ett tiotal har blivit skjutna under sommaren t o m juli-månad. Vårt gemensamma arbete med att rapportera in observationer är mycket viktigt för deras fortsatta arbete. Se kartan för de rapporter som inkommit.

Uppdatering gällande vildsvinen

Fredrik Lorichs (Kommunen) rapport i korthet:

  • 10 jägare är nu involverade i jakten.
  • Man har fått tillåtelse att även gå igenom de privata marker som finns runt vårt område.
  • Under denna vecka har man skjutit 4 st Vildsvin på vårt område alltså inom tättbebyggt område!
    Grisarna är alltså kvar men finner sin föda i skogen och behöver inte anlita våra soptunnor.
  • Kommunen har nu en väsentligt utökad verktygslåda som de kommer att använda i höst för att försöka hålla grisarna borta.

Det är värt att ge kommunen och Fredrik en eloge för deras engagemang i vårt utlägg!