Ny årsavgift för 2023

Under årsmötet 13/5 2023 så fastställdes årsavgiften för 2023. Den nya årsavgiften är 100kr per fastighet. Det innebär att årets arsavgift är 100kr lägre än föregående år.

Uppdaterat från styrelsen 22/1-2023

Styrelsen har gjort en verksamhetsplan för året. Vi planerar de traditionella aktiviteterna årsmöte, midsommarfirande och grill- och städdag. Vi diskuterade att införa Valborgsfirande, men en hel del frågor uppstod varför vi beslöt att lämna frågan till årsmötet för vidare diskussion och beslut. Vi diskuterade de frågor vi har gentemot kommunen, vildsvinen och sjögullsfrågan. Vi kommer att bjuda in representanter för att informera om sjögull och vildsvin till årsmötet vilket vi upplever ligger i allas intressen. Årsmötet blir den 13/5 kl 15, Midsommarfirandet den 23/6 och Grill- och städdagen den 17/9 kl 11-13. Vi tog fram en kommunikationsplan där hemsidan, facebookgruppen för Skillingeområdet samt våra fyra tavlor som finns uppsatta i området är de informationskanaler vi främst använder oss av. Vi kommer även att skicka in ett medborgarförslag till kommunen angående hjärtstartare vid Skillingeuddsbadet. Boulebanan håller på att renoveras. Ramen har nu bytts ut och vi håller på att försöka få nytt grus. På nästa styrelsemöte kommer årsmöteshandlingarna att upprättas inklusive verksamhetsplanen som vi tänker dela ut till alla boende i området.

Grill & Städdag 24 september

Den 24 september är det åter dags för Skillingeudds Intresseförenings årliga städdag. Boende tog en promenad och samlade ihop skräp som sedan samlades in i större sopsäckar vid Sandviksvägens äng där det bjöds på korv och dricka samt lite samtal med styrelsemedlemmar. Vi hade planerat för aktivitet mellan kl 10 och 14, men kunde konstatera att det nästa gång borde räcka med två timmar.

Väl där bjuder föreningen på korv och dryck.

Välkomna!

Årsmöte 2022

Årsmötet genomfördes 14 maj i Skillingepaviljongen. Stadgarna reviderades och styrelsen omvaldes. Vi avtackade Gunilla Wolinder som avgick som ordförande. Ny ordförande blev Anna Östmark. Styrelsen hade efter årsmötet en vakant plats i styrelsen.

VILDSVINEN

Information i frågan efter möte med kommunen. Kontaktperson i denna fråga är Gunilla Wollinder, ordförande i föreningen
Ansvaret för denna fråga har tekniska chefen Rune Larsen gemensamt med kommunjägaren Krister Axelsson

 1. Kan kommunen stå för lås alternativt lås för våra sopor?
  Svar: Nej, det är varje fastighetsägares ansvar att ta hand om sina sopor
 2. Jakt i detaljplanerat område? Svar: Endast aktuellt vid risk för ”liv”
 3. Fullmakt till kommunjägaren att jaga från privat tomt. Svar: Inte i nuläget
 4. Vem har ansvar för marken runt huset? Svar: Alltid fastighetsägaren
 5. Dialog med boende? Svar: Denna dialog kommer att ske på kommunens hemsida
 6. Jaktregler Svar: Dessa begränsar jakten, bestäms av länsstyrelsen

Övrigt: Grisarna äter nu vid åtel platsen och på så sätt kan det bli lättare att att hitta vid jakt

Ovanstående är de som gäller i nuläget för våra tjänstemän, detta kan naturligtvis komma att ändras om situationen så kräver

Husmoderstips:

 • Parfym på tyglappar
 • Urin
 • Grovmalen svartpeppar
 • Revira