Sjögullet försvinner, men inte vildsvinen.

Bo Hallgren, som ofta är ute och besiktar sjögullet, har konstaterat att sjögullet har dött. Fredrik Lorich, Kungsörs kommun har tillsammans med Carina Tennfors, Länsstyrelsen varit ute på en lång båttur i Arbogaån nästan ända till Arboga. De kunde konstatera att 90-95 % av allt sjögull har dött ut. Flera sjok har flutit iväg österut. Även här i västra Galten dör sjögullet. Varför det har blivit så vet vi inte idag, men kontakter har tagits med SLU där forskare visat intresse att studera vidare. En spekulering är om en särskild svamp infekterat sjögullet, något som studerats på sjögull i USA.

Under sommaren är vi flera i området som uppmärksammat vildsvin inne i bostadsområdena. Ett tiotal har blivit skjutna under sommaren t o m juli-månad. Vårt gemensamma arbete med att rapportera in observationer är mycket viktigt för deras fortsatta arbete. Se kartan för de rapporter som inkommit.