Årsavgift 2022

Det är vi själva som ansvarar för att göra föreningens verksamhet meningsfull och det bygger på att alla solidariskt är medlemmar och betalar årsavgiften.

Medlemsavgiften för verksamhetsåret är beslutad av Årsmötet till 200 kronor per fastighet.
Avgiften betalas senast 2022-06-30. V.v ange ref. namn alt adress

Swish 123 062 14 41

Bankgiro 5668-3303

Belopp som redan har inbetalats kommer respektive medlem att ha till godo inför nästkommande period.

Vad får vi för årsavgiften?

  • En aktiv intresseföreningen som bör kunna ta tillvara på de i området boendes intressen.
  • Enhetlig kommunikation med Kommunen.
  • Kanal där Kommunen informerar föreningen om kommande projekt/åtgärder.
  • Involvera de nya områdena och förbättra sammanhållningen.
  • Nyttjande av boulebanan.
  • Årlig städdag med gemensam grillning.
  • Vård av gemensamma områden.
  • Grannverksamhet där vi gärna tar emot fler medlemmar.
  • Sist men inte minst: Midsommarfirandet på Ängen (vid Sandviksvägen)

Vad önskar Du av föreningen?

Synpunkter och önskemål välkomnas