Styrelsen och festkommittén har planerat…

Den 21 januari samlades styrelsen och festkommittén för att planera år 2024. Vi var eniga i att föreningens huvudsyfte är att skapa en vi-känsla för vårt område genom ett antal aktiviteter, men också att samverka främst med kommunen för att fortsätta förbättra vårt område. Valborgsaktiviteten har börjat planeras och mer information om den kommer framöver, men reservera gärna tisdag den 30/4 kl 18 för en gemensam samkväm med brasa och körsång. Den som är intresserad av körsången kan höra av sig till Jenny Berry (kontakta undertecknad så kan jag förmedla kontakten). Vi pratade även om att få till en aktivitet den 1 december av modellen Christmas Carol och självklart Midsommar på ängen. Styrelsen ordnar med årsmötet 18/5 kl 15 samt Grill- och städdagen den 15/9 kl 11-13.

Övriga rapporter är att vi har regelbunden kontakt med kommunen i flera frågor. Vildsvinsfrågan såklart, men vi är inte heller nöjda med att hjärtstartaren blev placerad inomhus i Skillingepaviljongen för då är den nästan aldrig tillgänglig om den skulle behövas. Vi har efterlyst hur det går med lekplatsen samt skickat in medborgarförslag på fler parkbänkar och papperskorgar – både vid badet, men även vid gångvägen. Vidare jobbar vi vidare med asfaltering av Sjövägen där vi kommer att skicka in ett medborgarförslag.

Till årsmötet har vi för avsikt att få en representant för Polisen att komma och prata om Grannsamverkan.