Valborg och årsmöte

Festkommittén är nu i full gång med planering inför Valborg och letar nu kördeltagare för att hinna öva inför Valborg. Vi kommer att hålla till vid Skillingebadet och ha tillgång till paviljongen. Start kl 18 och det kommer att grillas korv som föreningen bjuder på. Välkomna!

Styrelsen har under året varit aktiv i flera frågor och skickat in flertalet medborgarförslag utöver den aktiva dialog vi har med kommunen. Vi har även bevakat att man bygger den utlovade lekplatsen, vilket kommer att ske i år. Hjärtstartare finns på plats, men trots att vi försökt förhindra det är den placerad inomhus och vi håller på att bearbeta kommunen att flytta ut den så den blir tillgänglig om den skulle behövas. Vi har önskat fler papperskorgar och sittbänkar vid badet och längs gångvägen. Precis nu har vi skickat in om asfaltering av Sjövägen.

Vildsvinsfrågan är såklart viktig och vi försöker förmedla information mellan kommun och boende, men vi är helt enigt med alla boende om att det är frustrerande att se att de tycks inte minska i antal trots allas insatser. Just nu är det ekollon och annat gott på barmarken som lockar in dem i vårt område. Dessutom får inte jägarna ha sina hundar lösa vilket försvårar jaktmöjligheterna.

Slutligen börjar styrelsen planera för årsmötet som kommer att bli den 18/5 kl 15 vid paviljongen. Vi har förslag på teman och har bjudit in ett par föreläsare, men i skrivande stund är det ännu inte klart.