Uppdaterat från styrelsen

Vi hade styrelsemöte den 2 oktober.
Vi kunde glädjande konstatera att vi nu är över 80 betalande medlemmar, vilket gör att vår röst gentemot kommunen är ännu starkare.
Om det blir en bra is-vinter kan vi (styrelsen eller festkommittén) med lite kortare varsel tänka sig att arrangera en vinteraktivitet med Skillingepaviljongen som värmestuga. Därefter börjar det bli dags att planera Valborgsaktiviteten.
Vi har framfört önskemål till kommunen om fler bänkar, både på bryggan och längs gångvägen. Vidare har vi önskat fler papperskorgar framförallt nere vid badet. Hjärtstartaren är nu på plats, men har placerats inomhus i Skillingepaviljonen så den kommer troligen inte vara tillgänglig ifall man skulle behöva den. Vi kommer att stöta på kommunen om att den flyttas utomhus. Vi kan konstatera att området nu blivit klippt både av Bengt på uppdrag av föreningen och av kommunen som klipper av de allmänna ytorna. Det blir genast ett trevligare område. Önskemål är framfört om att ett område nere på Sandviksvägen sockså blir klippt för att bli mindre attraktivt för vildsvinen.
Frågan om Grannsamverkan är lyft och vi ska försöka få lite klarhet av vår närpolis om appen som finns är något vi ska försöka ansluta oss till. Grannsamverkan är ett tema vi ev kommer att lyfta på årsmötet som informationspunkt.
Vildsvinen har börjat visa sig igen och gäckar både vårt område, Torpa och jägarna. Som det verkar nu tycks de fram och åter mellan Torpa och Skillinge. En större mängd smågrisar har lagts ned i Torpa och det har noterats färre smågrisar i vårt område. Dock ställer några större galtar till stora besvär i vårt område, men kommunjägaren hälsar att dem lever på utmätt tid. Kommunen ökar nu trycket på att reducera antalet vildsvin och man håller på att arbeta fram en ny plan tillsammans med berörda.
Generellt upplever vi i styrelsen att när vi framför våra önskemål lyssnar kommunen på dem och i möjligaste mån genomför de också de insatser vi efterlyst. Vi kan också konstatera att Tips%Trixa-appen fungerar mycket bra. De frågor som vi inte kunnat få ett svar på på en gång har vi bevakat.
Slutligen vill jag skicka med en efterlysning av fler som vill hjälpa festkommittén med en eller flera aktiviteter. Hör gärna av er till mig så förmedlar jag kontakten.
/vid tangenterna Anna Östmark, ordförande