Kvarvarande sly vid röjning

Ni som undrar varför det ligger sly kvar sedan naturvårdslaget lämnat efter röjning av våra skogsområden. Det är av ekologiska skäl och för att djur och insekter ska må bra, hälsar vår kontaktperson med kommunen sedan han varit i kontakt med dem