Kvarvarande sly vid röjning

Ni som undrar varför det ligger sly kvar sedan naturvårdslaget lämnat efter röjning av våra skogsområden. Det är av ekologiska skäl och för att djur och insekter ska må bra, hälsar vår kontaktperson med kommunen sedan han varit i kontakt med dem

Vildsvinen

Kommunen rensar nu även runt Sandviksvägen och Fiskljusevägen i bekämpningen mot vildsvinen

Vidare info ang Vildsvinen

Det är nu lokaliserat var en del av vildsvinen bor

Det är på Granlidsvägen och de har setts öven dagtid när de flyttar sig

Naturvårdslaget är nu kontaktat och har röjt området

Anläggningsarbete v.36

Kommunen kommer att bygga gång- och cykelväg, med start nästa vecka (vecka 36).

Från Fiskgjusevägen till Skillingeuddsvägen/Sjövägen. Det kommer inte att innebära stopp på Granlidsvägen.

Skäggdoppingvägen: Notera att det inte är tillåtet att parkera på gatan.

Stort tack till JMN Fastigheter

Bortsett från att JMN Fastigheter har rest kalasfina hus på Skillingeudd, så har de även engagerat sig i att rusta upp boulebanan.

JMN Fastigheter, Marcus Jansson & Niklas Jansson har sponsrat föreningen med ca 8 ton grus och sand, samt en sittgrupp. Allt detta, för att hålla Boulebanan i gott skick.

Detta är vi fantastiskt tacksamma över – Tack!

Säkerhet i fokus

Säkerheten är i fokus när nu trafiken ökat väsentligt i området. Nya skyltar finns vid viadukten, gång och cykelbana på gång. Belysning. Det kommer att bli max 30km/h i hela området.