Vidare info ang Vildsvinen

Det är nu lokaliserat var en del av vildsvinen bor

Det är på Granlidsvägen och de har setts öven dagtid när de flyttar sig

Naturvårdslaget är nu kontaktat och har röjt området