Kvarvarande sly vid röjning

Ni som undrar varför det ligger sly kvar sedan naturvårdslaget lämnat efter röjning av våra skogsområden. Det är av ekologiska skäl och för att djur och insekter ska må bra, hälsar vår kontaktperson med kommunen sedan han varit i kontakt med dem

Vildsvinen

Kommunen rensar nu även runt Sandviksvägen och Fiskljusevägen i bekämpningen mot vildsvinen

Vidare info ang Vildsvinen

Det är nu lokaliserat var en del av vildsvinen bor

Det är på Granlidsvägen och de har setts öven dagtid när de flyttar sig

Naturvårdslaget är nu kontaktat och har röjt området

VILDSVINEN

Information i frågan efter möte med kommunen. Kontaktperson i denna fråga är Gunilla Wollinder, ordförande i föreningen
Ansvaret för denna fråga har tekniska chefen Rune Larsen gemensamt med kommunjägaren Krister Axelsson

 1. Kan kommunen stå för lås alternativt lås för våra sopor?
  Svar: Nej, det är varje fastighetsägares ansvar att ta hand om sina sopor
 2. Jakt i detaljplanerat område? Svar: Endast aktuellt vid risk för ”liv”
 3. Fullmakt till kommunjägaren att jaga från privat tomt. Svar: Inte i nuläget
 4. Vem har ansvar för marken runt huset? Svar: Alltid fastighetsägaren
 5. Dialog med boende? Svar: Denna dialog kommer att ske på kommunens hemsida
 6. Jaktregler Svar: Dessa begränsar jakten, bestäms av länsstyrelsen

Övrigt: Grisarna äter nu vid åtel platsen och på så sätt kan det bli lättare att att hitta vid jakt

Ovanstående är de som gäller i nuläget för våra tjänstemän, detta kan naturligtvis komma att ändras om situationen så kräver

Husmoderstips:

 • Parfym på tyglappar
 • Urin
 • Grovmalen svartpeppar
 • Revira

🍻🍷PUBKVÄLL den 9/7 kl 19🍻🍷

Inbjudan vänder sig till medlemmar i Skillingeudds Intresseförening

Vi smyger igång vår första pubkväll. Tanken är att ha de 2:a och 4:e fredagen varje månad juli- sept

Om ni anmäler er till den första får ni avvakta om plats finns på de andra

Vi tar in 40 st varje gång

Ni måste anmäla er: Detta sker på min mobil med samtal eller sms 070-3921717

Catering med någon form av plocktallrik till en kostnad av 120kr

Dryck tar ni med själva denna gång

Hoppas många vill komma och lära känna varandra under trevliga former i vår nya föreningslokal

Nästa 🍻🍷Pubkväll blir den 23/7 kl 19

Hjärtligt välkommen önskar Skillingeudds Intresseförening/ Ulla Eriksson Berg