VILDSVINEN

Information i frågan efter möte med kommunen. Kontaktperson i denna fråga är Gunilla Wollinder, ordförande i föreningen
Ansvaret för denna fråga har tekniska chefen Rune Larsen gemensamt med kommunjägaren Krister Axelsson

 1. Kan kommunen stå för lås alternativt lås för våra sopor?
  Svar: Nej, det är varje fastighetsägares ansvar att ta hand om sina sopor
 2. Jakt i detaljplanerat område? Svar: Endast aktuellt vid risk för ”liv”
 3. Fullmakt till kommunjägaren att jaga från privat tomt. Svar: Inte i nuläget
 4. Vem har ansvar för marken runt huset? Svar: Alltid fastighetsägaren
 5. Dialog med boende? Svar: Denna dialog kommer att ske på kommunens hemsida
 6. Jaktregler Svar: Dessa begränsar jakten, bestäms av länsstyrelsen

Övrigt: Grisarna äter nu vid åtel platsen och på så sätt kan det bli lättare att att hitta vid jakt

Ovanstående är de som gäller i nuläget för våra tjänstemän, detta kan naturligtvis komma att ändras om situationen så kräver

Husmoderstips:

 • Parfym på tyglappar
 • Urin
 • Grovmalen svartpeppar
 • Revira