Påminnelse om årsavgiften i Skillingeudds Intresseförening

200kr betalas på bankgiro 5668-3303 eller Swish 123 062 14 41