Styrelsen

Styrelsen valdes under årsmöte 2019-05-18

Ordförande: Gunilla Wollinder
V. Ordförande: Anders Nilsson
Sekreterare: Niklas Sandberg
Ledamot: Ulla Eriksson Berg
Suppleant: Thomas Wikman, Daniel Ribaric
Kassör: Mikael Norling
Revisor: Anna Eriksson

Föreningen har ett gott och positivt samarbete med Kungsörs Kommun på flera plan. Kontaktperson Bo Hallgren.