Utegym

Kommunen har beslutat att det ska bli ett utegym i vårt område och hänskjutit frågan till budgetberedningen för att planera in det ekonomiskt. När i tid ett utegym kommer att byggas vet föreningen inte idag.

Det finns även ett medborgarförslag dels från en boende i området, men också ett lite mer detaljerat förslag inskickat av föreningen på en lekplats som kommer att handläggas nu närmaste tiden i kommunfullmäktige.

Inlägg gällande utegym