Ingen årsavgift för perioden Maj 2020 – Maj 2021

På grund av inställt Beslutande Årsmöte kommer ingen avgift för perioden Maj 2020 – Maj 2021 att tas ut.

Belopp som redan har inbetalats kommer respektive medlem att ha till godo inför nästkommande period.