Vildsvinen

Kontakt tagen med kommunjägaren

Under vår och höst kommer grisarna att bevakas från jakttorn på ” Gamla Strängbetongstippen”

Tomtgränser kommer att kollas noga

Suggorna är fridlysta fram till den 15/4

I höst kommer jakten att ske med hundar

Kommunjägaren rapporterar fortlöpande